Impressum

Winkelinformatie

Adres:
28 Ferry Street
Yau Ma Tei, Kowloon
999077, Hong Kong

E-mail: service@silkeboutique.com
Bedrijfsnaam: Modern Fashion Limited
Bedrijfsnummer: 3312421

Klantenservice:
Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag en zondag: 12:00 tot 17:00 uur

Geschatte reactietijd (30 minuten - 24 uur)

Toepasselijk Recht:

Deze juridische mededeling is onderworpen aan de wetten van zowel Nederland als België.

Disclaimer:

  1. Nauwkeurigheid van de Informatie: Hoewel we streven naar nauwkeurigheid van de informatie die op onze website en andere platforms wordt verstrekt, garanderen we niet de volledigheid, betrouwbaarheid of nauwkeurigheid ervan. Gebruikers erkennen dat ze onze informatie op eigen risico gebruiken.
  2. Links naar Derden: Onze website kan links bevatten naar websites van derden. Silke Boutique keurt de inhoud, producten of diensten die op deze sites worden aangeboden niet goed. Gebruikers bezoeken deze links op eigen discretie.
  3. Intellectueel Eigendom: Alle inhoud, handelsmerken, logo's en intellectueel eigendom dat op onze website wordt getoond, behoort toe aan Silke Boutique, tenzij anders vermeld. Ongeoorloofd gebruik, reproductie of distributie van ons intellectueel eigendom is ten strengste verboden.
  4. Aansprakelijkheidsbeperking: Silke Boutique is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, gevolg- of strafschade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om onze website, producten of diensten te gebruiken.
  5. Toepasselijk Recht en Rechtsgebied: Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de diensten of website van Silke Boutique vallen onder de wetten van Nederland en België. De rechtbanken van Nederland en België hebben exclusieve jurisdictie over dergelijke geschillen.
  6. Wijzigingen in de Juridische Mededeling: Silke Boutique behoudt zich het recht voor om deze juridische mededeling op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken. Gebruikers worden aangemoedigd om deze mededeling periodiek te controleren op wijzigingen.

Voor verdere vragen met betrekking tot onze juridische mededeling kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met ons klantenserviceteam. Bedankt voor het kiezen van Silke Boutique.